Benefietavond Validus 6 mei 2023

Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en uw bijzondere steun! Mede dankzij uw aanwezigheid kunnen we samen met trots terugkijken op een inderdaad meer dan geslaagde benefietavond! Middels uw bijdrage was het mogelijk om een mooi bedrag op te halen voor nieuwe projecten

Opbrengst benefietgala ondernemingsvereniging Validus

De Ondernemersvereniging Validus organiseerde op 6 mei jl. een geweldig benefietgala in het prachtige rijtuigenmuseum van de Familie Van den Heuvel in Valkenswaard. De opbrengst van dit evenement komt geheel ten goede aan twee bekende Valkenswaardse goede doelen; WensAmbulance Brabant en Voedselbank Valkenswaard.

Dit evenement benadrukt de oprechte inzet en vrijgevigheid van individuen en organisaties. Het inspireert anderen om hun steentje bij te dragen aan het welzijn van de samenleving en laat zien hoe één gebaar een positieve invloed kan hebben op velen.

De vereniging kwam donderdag 5 oktober bij elkaar om een bijzonder moment te vieren – de overhandiging van twee cheques aan deze twee goede doelen.

Uitreiking aan Stichting met je hart Valkenswaard

30 oktober 2018 vond de officiële overhandiging plaats van onze 1e cheque aan de Stichting Met Je Hart Valkenswaard.

In het bijzijn van burgemeester Ederveen (ambassadeur van deze stichting) en Karin Lammers (bestuur SMJH) werd in het Oude Wandelpark aan Ilse Staals en haar team een prachtig bedrag van maar liefst € 15.000 uitgereikt door onze voorzitter Toine Ummels. In het bijzijn van onze leden Cor Driessen en Camiel Bots werd nogmaals onze dank uitgesproken aan alle donateurs en deelnemers en leveranciers van onze geslaagde benefietavond van 6 oktober in het prachtige rijtuigenmuseum van de Familie Van den Heuvel. Wij wensen Ilse en haar team enorm veel succes toe het komende jaar. Dat veel eenzame ouderen hier een stukje geluk en vriendschap mogen gaan terugvinden!

Uitreiking ANWB automaatje

Op 15 november 2018 hebben wij in de gemeentelijke raadszaal onze 2e cheque uit mogen reiken aan de heer Henk den Hoed van het prachtige initiatief ‘ANWB Automaatje’. Inmiddels zijn al 30 vrijwilligers hiervoor ingeschakeld en werd onder bijzijn van wethouder Kees Marchal en de heer Gerard van den Bos van de ANWB de eerste deelnemerspas en vrijwilligerspas uitgereikt. Vanaf het Hofnarplein werd het startschot gegeven van de 1e rit. Vertegenwoordigers namens Validus hierbij waren Perry Wils, Camiel Bots en Cor Driessen en Toine Ummels.

Benefietavond 2018 – Een meer dan geslaagd event!

Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en uw bijzondere steun! Mede dankzij uw aanwezigheid kunnen we samen met trots terugkijken op een inderdaad meer dan geslaagde benefietavond!  Middels uw bijdrage was het mogelijk een mooi bedrag te kunnen ophalen voor 2 ‘jonge’ projecten voor ouderen in Valkenswaard. Stichting met je Hart (Ilse Staals) en ANWB Automaatje (Henk den Hoed) zijn u zeer erkentelijk, met de opbrengst van in totaal € 20.000 (!) wordt het komende jaar lokaal veel goeds gedaan voor het thema eenzaamheid cq mobiliteit onder ouderen.

De benefietavond heeft laten zien dat ondernemend Valkenswaard een warm hart toedraagt aan lokale sociale initiatieven. Mede aan de wieg staan van het welslagen van deze projecten geeft een goed gevoel. Nogmaals dank daarvoor, het was een onvergetelijke avond.  Maar een mooie avond kan alleen maar slagen als ook de voorbereiding en uitvoering door alle betrokken partijen goed verloopt. Daarvoor hebben we met het Rijtuigenmuseum van de Fam van den Heuvel naar onze mening een toplocatie voor dit soort evenementen aan u kunnen presenteren. Daarnaast hebben we via Content Catering (overigens speciaal door ons uitgekozen omdat deze cateraar een zeer betrokken partner is gebleken die ook al langer maaltijdverstrekkingen doet aan ouderen en dus perfect passend bij onze doelen) een uitstekend uitgebreid en avondvullend diner voorgeschoteld gekregen. Dit alles in de muzieksferen van professionals als Frank Wilson en Petra Schreurs die ook na het diner nog volop voor ambiance hebben gezorgd. Ook de aankleding aan de wanden, voor ons speciaal door kunstenares Nanouk Weijnen uit Budel ter beschikking gesteld, de tenten buiten via de firma Van der Werff, de Cava via de HEMA Valkenswaard…..al deze mensen zijn wij oprecht zeer dankbaar.
Enorme dank ook aan al onze andere sponsoren die dit mede mogelijk hebben gemaakt, we zijn iedereen bijzonder erkentelijk hiervoor!

Vriendelijke groet, namens al onze leden binnen Validus,

Toine Ummels Voorzitter

Foto’s van de benefietavond 2018

De foto’s van deze avond zijn ook op onze website terug te vinden.
Na het klikken op onderstaande knop, kunt u inloggen met de aan u middels mail beschikbaar gestelde inlogcode.
Geniet nog even na van de prachtige locatie en sfeer, het diner, de veiling en loterij en feestavond. Nogmaals dank en wij hopen u zeker terug te zien op een volgende benefietavond!